名稱 1229~0630 視廳歌唱 Nghe nhìn Ca hát 
說明
回上一頁

詳細說明

視廳歌唱
Nghe nhìn Ca hát 
(Bảo đảm đơn thuần nhất trong ngành)
Thời gian mở cửa: 19:00~03:00
Tuyển Nữ nhân viên phục vụ 
Tuyển thêm: Thiếu gia (1 người)
Có thể làm thử, lãnh trong ngày 
Tiền tuýp nhiều 
Không cần kinh nghiệm 
0952-255-555
桃市朝陽街51-1號
Số 51-1 đường Triều Dương Tp.Đào Viên 
03-3360768