名稱 10/16~11/16 Cần tuyển *早市賣衣助手 * Phụ bán quần áo chợ buổi sáng
說明
回上一頁

詳細說明

Cần tuyển

*早市賣衣助手

* Phụ bán quần áo chợ buổi sáng

Tháng nghỉ 8 - 10 ngày

Lương vẫn trả như bình thường

Lương 30000 đồng

Tiền thưởng tính riêng (có thể lãnh ngay)

Phải biết nói tiếng Hoa

Có giấy CMND

0962-055474

鶯歌區/八德區

Khu Oanh Ca/ khu Bát Đức