名稱 1126~1226家具工廠 Xưởng đồ gia dụng
說明
回上一頁

詳細說明

家具工廠

Xưởng đồ gia dụng

Cần tuyển

*傢俱組裝作業員

* Nhân viên lắp ráp đồ gia dụng

Có hay không kinh nghiệm đều được

Phải biết nói tiếng Hoa, có giấy CMND

工作地點:桃園市蘆竹區

Nơi làm: Khu Lô Trúc Tp.Đào Viên

0922-531166