名稱 2/23-3/23 桃園魚市場 Chợ cá Đào Viên
電話 0928-296-527
說明
回上一頁

詳細說明

 

桃園魚市場

Chợ cá Đào Viên

Cần tuyển

*搬貨人員

* Nhân khuân vác hàng

*殺魚人員

* Người mừng Cá

Tháng nghỉ 4 ngày

Lương tháng 30000 đồng

Phải biết nói tiếng Hoa

Có giấy CMND hoặc thẻ cư trú

0928-296-527

0912-606-363