名稱 8/6-9/6 添盛工程行(無塵室庫板) Công trình Tian Sheng (Ván ngăn phòng không bụi)
電話 0986-228-109
說明
回上一頁

詳細說明

添盛工程行(無塵室庫板)

Công trình Tian Sheng

(Ván ngăn phòng không bụi)

Cần tuyển

*師傅

* Thợ làm

*半師傅

* Thợ bán kỹ thuật

Số lượng vài người

Không cần kinh nghiệm

Lương ngày 1300~2500

Phải biết nói tiếng Hoa, có giấy CMND

0986-228-109