名稱 0113-0313桃園中路特區 Khu đặc biệt Trung Lộ Đào Viên Đất xây
說明
回上一頁

詳細說明

桃園中路特區

Khu đặc biệt Trung Lộ Đào Viên

Đất xây

Rộng sáu mét

Dễ quy hoạch

Giá bất ngờ

Thang máy Đại học Trung Nguyên

Cho thuê thu trọ bốn phòng

588 vạn

Đầu tư Gà đẻ trứng vàng

0913-561307